Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤Firei_Star❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤Firei_Star❤

❤Firei_Star❤
[Bff https://olm.vn/thanhvien/cobemuaha] [F3+5 Sẽ có điều bất ngờ] 555555555555555666665555555666665555555666666555555555 666665555566666666666655555566655555556666655555556666 666665555566666666666666666555556666666665555555666666 666665555566666666666666666555556666666666655555556666 666665555566666666666666666555556666666666666555555566 [Pằng pằng ... Mik bắn trúng tim cậu chưa???] [Nắng đã lên ... Sao tim vẫn lạnh ? ♥ Mưa đã tạnh ... Sao lệ vẫn rơi ? ♥ Sóng mãi chơi vơi ... Để bờ cát đợi ? ♥ Cứ đợi hoài ...Đợi mãi vậy sao ? ♥ Mưa đang khóc ... Hay lòng tôi rơi lệ ? ♥ Mưa rớt xuống ... Còn lệ ngấm vào tim!][Trà sữa phải có trân châu ☁ Thanh xuân đừng có sống lâu 1 mik] [☀ Yêu là phải ns cx như đói là phải ăn ☀] [Xương rồng nhỏ => ☁ Xanh và đầy gai ☁ Em ♡ ai? => ♡ A hay là ♡ nó] [★ A sẽ học thật giỏi Toán => Để tính quãng đường vào tim e ★] [Ê bn j đó ơi ✌ ✿ Tớ ko cần bik cậu là ai? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Có ny chưa? .... Nhưng nếu cậu đã đọc cái này r .... Thì chúc cậu có một mùa thi tốt nhá ♥♥♥] #Muốn có bn thân là con gái# #Kiếm người để avt đôi (Là nữ)#

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 08:42:59
❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:14:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:11:27
❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:20:12
❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:29:42
❤Firei_Star❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 14:58:57

Điểm thi