Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tieu Ha Phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tieu Ha Phuong

Tieu Ha Phuong
chào mừng các bạn đến trang cá nhân của mình!

Luyện toán

50 -Trung bình 8.99 - Tổng điểm 5306

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:53:47
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:12:18
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 20:27:41
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:19:10
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:11:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:43:57
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:55:45
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 21:01:01
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 20:23:09
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 19:53:04

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 3074

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:40:13
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:53:07
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:56:19
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 20:06:00
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 17:33:27
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 11:58:18
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 10:53:54
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 09:23:06
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:44:57
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:39:01

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.63 - Tổng điểm 534

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:10:12
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:38:05
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 12:17:48

Điểm thi

Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 15:50:03
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-28 10:25:17
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 10:14:42
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 10:01:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-24 21:09:32
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 20:28:15
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 20:21:40
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-27 20:25:57
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-31 21:55:37
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-28 20:55:45
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-28 20:51:38
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-04 20:51:24
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 20:26:14
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:22:48
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:51:51