Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tieu Ha Phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tieu Ha Phuong

Tieu Ha Phuong
chào mừng các bạn đến trang cá nhân của mình!

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 20:18:55
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:13:55
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 20:08:00
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 19:55:57
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 20:21:31
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-10-31 21:57:50
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:52:01
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 20:54:02
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 21:17:28
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 20:24:47
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 17:57:56
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 19:55:10
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:58:31
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:22:14
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:43:57
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 19:53:04
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 20:23:09
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 18:29:03
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị của các chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 21:05:21
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 20:46:13
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 20:16:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 20:26:05
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 21:01:01
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 20:38:43
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 20:43:50
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 20:03:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 20:42:50
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 19:55:45
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 20:11:20
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 20:26:23
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 18:12:34
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:32:55
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 21:09:38
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 21:02:16
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 18:00:56
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 21:33:24
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:53:15
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 10:48:22
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:53:09
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:38:29
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 20:10:35
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:48:53
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 17:27:33
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 20:39:26
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 21:04:30
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:19:10
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:11:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 20:27:41
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:53:47
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:12:18

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 21:11:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 21:03:20
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 20:38:24
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 20:01:47
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 20:13:33
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 20:23:33
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 09:23:06
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:18:41
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 21:07:56
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:39:01
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 19:44:57
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:34:51
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 09:30:40
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 10:53:54
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:53:07
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:56:19
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 20:06:00
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:03:29
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 20:57:18
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 21:07:24
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 21:44:36
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:40:13
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 11:58:18
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 17:33:27

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 12:17:48
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 21:38:05
Tieu Ha Phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:10:12

Điểm thi

Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 15:50:03
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-28 10:25:17
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 10:14:42
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 10:01:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-24 21:09:32
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 20:28:15
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 20:21:40
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-27 20:25:57
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-31 21:55:37
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-28 20:55:45
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-28 20:51:38
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-04 20:51:24
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 20:26:14
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:22:48
Tieu Ha Phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:51:51