Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Út Nhỏ Jenny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Út Nhỏ Jenny

Út Nhỏ Jenny
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

57 -Trung bình 7.75 - Tổng điểm 6588

Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 15:37:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-08 19:39:22
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 20:56:03
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 19:09:59
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 07:52:25
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 08:48:28
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 07:12:59
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 19:47:26
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 15:00:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 07:22:42

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.86 - Tổng điểm 786

Lần cuối làm bài: 2018-05-16 20:32:07
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 16:04:41

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 19:40:13
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-10 08:05:32
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-10 07:58:46
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 18:51:45