Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Út Nhỏ Jenny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Út Nhỏ Jenny

Út Nhỏ Jenny
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 19:47:26
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 08:48:28
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 07:52:25
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 15:37:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 14:08:10
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 06:45:05
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 19:55:02
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 10:52:55
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 07:52:43
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:54:03
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 07:10:38
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 08:47:15
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 06:35:46
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 15:31:42
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 20:13:46
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 19:24:39
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 07:30:22
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 19:31:45
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 07:01:16
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 09:23:14
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 07:12:59
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 06:55:43
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-02 19:59:29
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 10:20:20
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 15:00:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 07:22:42
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 20:58:01
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 07:37:43
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 08:07:21
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 19:06:44
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-10 10:01:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 21:01:33
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 20:03:04
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 12:52:54
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 13:51:09
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 10:22:16
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-08-17 07:26:14
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 10:54:39
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 08:11:01
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 10:37:08
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 08:01:58
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 19:09:25
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 19:51:43
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 07:32:55
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 07:50:38
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 07:32:12
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 08:01:31
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 07:37:48
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 19:49:40
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 20:03:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 17:41:15
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 11:52:06
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 19:32:37
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 20:56:03
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 19:09:59
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 07:01:28
Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-08 19:39:22

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Út Nhỏ Jenny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 16:04:41
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 20:32:07

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 19:40:13
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-10 08:05:32
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-10 07:58:46
Út Nhỏ Jenny làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 18:51:45