Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉
2k7 nhưng bt toán cấp 2 nha, ai ko bt thì hỏi mk, tl đc thì mk giúp cho https://olm.vn/hoi-dap/detail/227766827875.html, câu tl đc gv tick đó, tick giùm mk nha, câu này thôi

Luyện toán

83 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8300

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:22:01
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:33:12
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:52:37
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:55:19
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:41:23
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:11:24
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 07:53:55
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:02:31
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:07:50
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:11:25
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 12:29:23
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:12:23
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 11:00:41
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:33:27
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:04:05
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 09:27:32
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 15:17:51
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:35:31
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:38:49
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 09:45:00
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 08:17:52
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 09:17:58
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:41:44
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 10:58:07
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 06:43:12
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 06:49:16
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:19:39
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:05:32
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:49:21
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 07:51:44
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 10:56:49
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 12:37:47
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 12:42:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:10:42
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 11:16:15
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 12:52:29
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:09:09
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9 : Độ dài đường tròn, cung tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 18:19:49
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 19:37:08
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 09:50:16
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:22:18
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:12:12
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 09:52:43
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 07:29:02
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:30:37
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cực trị của hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:47:39
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường tiệm cận
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:21:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:53:17
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:23:59
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Lôgarit
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:19:11
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:47:58
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:30:10
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:28:29
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:39:32
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:34:10
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:37:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:50:15
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:43:27
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Số phức
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:35:42
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 1) Ứng dụng thực tiễn của tích phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:49:44
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 10:32:00
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 3) Thể tích khối tròn xoay
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:41:51
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Cấp số cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 10:58:49
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hàm số liên tục
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:23:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:33:21
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 16:13:40
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:18:26
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đạo hàm của hàm lượng giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:39:52
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Vi phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:34:42
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:32:20
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quy tắc đếm
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:03:46
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 1) Hoán vị
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:24:58
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 2) Chỉnh hợp, tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:00:07
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:40:49
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phép thử và biến cố
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:38:07
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Xác suất của biến cố
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:43:07
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Cung và góc lượng giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 16:11:23
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:12:08
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:22:57
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:25:36
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:47:40
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:44:26
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mệnh đề
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 16:04:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi