Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉
2k7 nhưng bt toán cấp 2 nha, ai ko bt thì hỏi mk, tl đc thì mk giúp cho https://olm.vn/hoi-dap/detail/227766827875.html, câu tl đc gv tick đó, tick giùm mk nha, câu này thôi

Luyện toán

83 -Trung bình 7.62 - Tổng điểm 9221

๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 15:17:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:53:17
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:44:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:33:21
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:30:37
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 16:18:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:50:15
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:47:58
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:37:29
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Vi phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:34:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi