Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo
Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Luyện toán

28 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 2863

Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 10:18:27
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 16:01:04
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 11:23:20
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 11:20:48
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 08:01:36
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 08:35:32
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 08:22:57
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 08:16:43
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 20:59:18
Đặng Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-06 10:24:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-07 23:18:19