Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Reika Aoki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Reika Aoki
#PhuongPhi #2015

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-24 11:50:53
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 19:27:47
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 19:54:22
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-04-02 15:36:25
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 13:15:11
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-04-08 15:37:46
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-03-27 16:22:45
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-02-20 18:39:05
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-16 18:15:43
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 15:53:52
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-04-09 14:32:02
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 15:52:40
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 11:23:23
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 15:00:33
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 15:00:33
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-30 14:46:54
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-04-20 15:03:15
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 10:28:25
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-30 18:37:33
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-03 14:30:31
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-27 15:59:06
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-07 17:29:48
Reika Aoki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 15:36:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Reika Aoki làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-24 13:57:52
Reika Aoki làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 13:53:14
Reika Aoki làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-24 13:46:47
Reika Aoki làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:38:34