Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ~Nhạt~. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

~Nhạt~

~Nhạt~
~ Ngốc ~

Luyện toán

11 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 1648

~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:35:42
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:12:13
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 14:45:45
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:32:29
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:14:02
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:24:19
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:02:45
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:52:57
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:52:53
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:27:06

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 598

~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 13:12:23
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:32:08
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:15:14
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:49:23
~Nhạt~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:22:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 80

Điểm thi