Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hà Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hà Phương

Lê Hà Phương
xin chao mk la phuong. Mk là fan cuồng của G-Dragon (bigbang ) nếu các bạn cũng là fan cuồng của nhóm này thì kết bạn vs mk nhé.Welcome to visit my home !!!!>_< . Các bạn hãy tick cho mk thật nhiều nha !!Thank you very much

Điểm thi

Lê Hà Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:34:45
Lê Hà Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 16:49:10

Luyện toán

37 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 3752

Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 19:05:01
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 19:13:36
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 18:27:39
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 16:06:05
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 14:41:18
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 18:50:46
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 20:39:52
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 20:43:24
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 20:49:49
Lê Hà Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 17:04:39