Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Phương Linh

Đỗ Phương Linh
https://www.facebook.com/chot.linh.79 là nick facebook mik nhe!!!! Thik thì cứ kb

Điểm thi

Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-15 12:35:17
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:23:47
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-09 20:41:35
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-29 15:45:53
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 12:04:43
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-22 18:26:30
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-21 11:14:11
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-17 11:22:43
Đỗ Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:03:06

Luyện toán

34 -Trung bình 8.99 - Tổng điểm 3954

Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 13:08:41
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 13:00:49
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 12:00:43
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 13:08:37
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 13:14:06
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 16:21:42
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 16:58:24
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 12:55:55
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 12:32:37
Đỗ Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 12:36:04