Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phương munz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phương munz

phương munz
Ai có face hok kết bn vs mk ik ạ tên face là phương kitt nha mấy chế!!!!!!!!!! Đây là link của mk:https://www.facebook.com/phuong.kitt

Luyện toán

1 -Trung bình 3.71 - Tổng điểm 260

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 19:26:46

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.14 - Tổng điểm 921

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:15:51
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bếp lửa (tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:34:24
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra về truyện trung đại
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:18:25
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:38:38
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 18:53:47
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:27:13

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.31 - Tổng điểm 585

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:55:53
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:47:48
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:11:15
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:07:35
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:03:45

Điểm thi

phương munz làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-24 12:42:11
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:24:18
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:48:25
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 10:58:52