Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phương munz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phương munz

phương munz
Ai có face hok kết bn vs mk ik ạ tên face là phương kitt nha mấy chế!!!!!!!!!! Đây là link của mk:https://www.facebook.com/phuong.kitt

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 19:26:46

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:27:13
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 18:53:47
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:38:38
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra về truyện trung đại
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:18:25
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bếp lửa (tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:34:24
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:15:51

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:03:45
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:07:35
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:11:15
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:47:48
phương munz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:55:53

Điểm thi

phương munz làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-24 12:42:11
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:24:18
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:48:25
phương munz làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 10:58:52