Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BÙI MINH PHƯƠNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BÙI MINH PHƯƠNG

BÙI MINH PHƯƠNG
chào các bạn mình rất vui khi các bạn ghé thăm và mong các bạn kết bạn với mình đã đến thăm thì hãy kết bạn với mình nha bí mật nè tui là fan của tfboy đó nha tuy cung nhân mã nhưng rất buồn chán không đúng lúc

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 08:18:47
BÙI MINH PHƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 08:17:08
BÙI MINH PHƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 08:15:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 10:03:35
BÙI MINH PHƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 10:00:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 11:05:25
BÙI MINH PHƯƠNG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 10:50:57

Luyện toán

3 -Trung bình 6.81 - Tổng điểm 545

BÙI MINH PHƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 13:28:04
BÙI MINH PHƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 07:24:01
BÙI MINH PHƯƠNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 20:47:22