Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thu Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Thu Phương
Chụy fan kpop

Luyện toán

8 -Trung bình 8.15 - Tổng điểm 1222

Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 17:44:33
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 10:12:53
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 20:17:05
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 19:35:39
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 17:31:27
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 19:29:57
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 11:37:08
Nguyễn Thị Thu Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 17:49:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi