Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nguyễn Bảo Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nguyễn Bảo Anh

Lê Nguyễn Bảo Anh
Welcome to my house !!!!!!. Nhà mình không đẹp cho lắm mong các bạn thông cảm. -_- HiHi

Điểm thi

Luyện toán

13 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 1375

Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 09:02:51
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 18:04:55
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 10:34:14
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 21:46:44
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 10:21:05
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 11:23:05
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 10:23:53
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 22:20:44
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 19:17:00
Lê Nguyễn Bảo Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 22:07:53