Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phương Anh

Phương Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình thích nhất là môn Toán. Môn ghét nhất là môn Văn. Mình thích uống sữa TH TRUE MILK, MỘC CHÂU, VÀ ADM,...Bạn thân của mình là Phanh và CC. Số may mắn của mình là 4014,3518,2239,...

Luyện toán

5 -Trung bình 7.24 - Tổng điểm 796

Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 09:15:00
Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 16:21:25
Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:05:37
Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 21:24:09
Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 23:00:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-20 22:11:47