Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰

✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰
https://www.facebook.com/Loc.rblx

Luyện toán

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 13:37:47
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 17:47:48
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 12:36:44
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 07:44:39
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 11:30:25
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 17:33:10
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 18:05:58
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 11:01:49
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 08:50:30
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 10:58:27
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 11:25:22
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:10:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 10:13:58
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 09:59:50
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 09:51:31
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:15:27
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 09:29:54
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 10:10:05
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:47:44
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 09:34:26
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:10:16
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 07:58:46
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:25:17
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 10:00:44
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:11:00
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 09:29:47
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 08:49:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 18:04:09

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-09 17:52:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 08:54:07