Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đậu Hà Phước. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đậu Hà Phước

Đậu Hà Phước
Chính nghĩa không phải là từ có thể nói ra bằng miệng một cách bừa bãi đâu. Hãy luôn giữ gìn và trân trọng nó sâu trong trái tim-by Sato Miwako_

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:33:30
Đậu Hà Phước làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:26:10
Đậu Hà Phước làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:21:48

Luyện toán

8 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 887

Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 21:27:13
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 18:12:23
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 17:05:57
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 18:00:56
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 17:18:34
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 18:22:13
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 08:37:38
Đậu Hà Phước đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 10:33:32