Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phung dang truong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phung dang truong

phung dang truong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

24 -Trung bình 6.32 - Tổng điểm 6196

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:32:42
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 21:09:39
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:31:53
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:06:26
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:27:55
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 19:29:22
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:51:50
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 19:05:51
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:15:40
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:09:50

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 2.47 - Tổng điểm 222

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:40:34

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.10 - Tổng điểm 164

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:14:55

Điểm thi

phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-15 21:25:54
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 20:38:29
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:21:12
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-18 20:13:47
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:14:00
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-05 21:43:19
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-07 20:15:51