Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phung dang truong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phung dang truong

phung dang truong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

53 -Trung bình 6.23 - Tổng điểm 10719

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:18:00
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:36:42
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:32:56
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:31:53
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:01:07
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:17:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:10:49
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:58:08
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:45:35
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:21:52

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 2.57 - Tổng điểm 385

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:40:34

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 7721

phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:52:58
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:34:05
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:30:47
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:27:56
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:05:11
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:34:12
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:18:04
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:06:27
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:33:59
phung dang truong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:04:53

Điểm thi

phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-24 20:01:30
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-15 21:25:54
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 20:38:29
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:21:12
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-18 20:13:47
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 21:14:00
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-05 21:43:19
phung dang truong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-07 20:15:51