Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phùng Thị Oanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phùng Thị Oanh

Phùng Thị Oanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phùng Thị Oanh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: -16SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 6.47 - Tổng điểm 194

Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:22:45

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 968

Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:08:14
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:03:16
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:10:52
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:47:58
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:40:41
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:37:40
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:32:11
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:51:25
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:42:28

Luyện Tiếng Anh

34 -Trung bình 9.37 - Tổng điểm 4124

Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:03:39
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:03:18
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:35:53
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:32:19
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:29:51
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:30:28
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:39:22
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:37:45
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:35:51
Phùng Thị Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:30:31

Điểm thi

Phùng Thị Oanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-21 09:37:38