Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phùng Trần Hà Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phùng Trần Hà Phúc

Phùng Trần Hà Phúc
helloooooooo!

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:46:53
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:46:35
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:44:32
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:38:32
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:39:07
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 10:18:23
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:46:01
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 13:02:03
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 14:04:30
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 09:52:25
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 14:07:40
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:51:19

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:14:19
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:08:11
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:11:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:15:53
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 15:26:00
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:52:58
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:56:02
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:58:29
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:47:12
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:04:57
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:03:51

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:06:15
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:43:25
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:34:16
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:38:39
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:26:39
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:33:43
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:38:30
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:29:25
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:34:42
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:39:20
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:29:33
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:38:16
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:42:45
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:49:09
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:20:32

Điểm thi

Phùng Trần Hà Phúc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-09 10:19:30