Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phùng Trần Hà Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phùng Trần Hà Phúc

Phùng Trần Hà Phúc
helloooooooo!

Luyện toán

8 -Trung bình 5.92 - Tổng điểm 1479

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 13:02:03
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:46:35
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:51:19
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 14:07:40
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 14:04:30
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:44:32
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:39:07
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:39:19

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 6.30 - Tổng điểm 1448

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:03:51
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:04:57
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:47:12
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:58:29
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:56:02
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:52:58
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 15:26:00
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:15:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:11:03
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:08:11

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 7.11 - Tổng điểm 1635

Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:20:32
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:49:09
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:42:45
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:38:16
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:29:33
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:39:20
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:34:42
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:29:25
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:38:30
Phùng Trần Hà Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:33:43

Điểm thi