Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☆MĭηɦღAηɦ❄. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☆MĭηɦღAηɦ❄

☆MĭηɦღAηɦ❄
-Minh♥Anh-

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 08:51:52
☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 20:51:11
☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 06:49:28
☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 19:15:10
☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 21:34:08
☆MĭηɦღAηɦ❄ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 19:29:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-30 18:55:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-09 20:39:27
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-06 20:19:57
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-06 20:15:59
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:18:08
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:15:46
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:12:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:11:30
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:09:39
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:07:33
☆MĭηɦღAηɦ❄ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:04:45