Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ

Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ
Avatar đôi với Linz-siêu-ngọt: https://olm.vn/thanhvien/amihino Chính là ngươi khiến ta u mê~ Còn không mau chịu trách nhiệm? Đến rước ta về a~ [Even if I die It\'s you]

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 17:05:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 18:18:39
Vươйǥ Mเйк⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 14:11:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 22:25:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:11:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 19:02:04
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-25 18:59:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 18:54:53