Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Hồng Ân Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Hồng Ân Phúc

Đinh Hồng Ân Phúc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

60 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6000

Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 15:50:25
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:46:04
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 12:11:32
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:26:36
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 17:28:41
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:57:20
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:31:23
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:56:51
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:05:25
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:44:31

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 5.11 - Tổng điểm 3319

Lần cuối làm bài: 2018-01-31 16:49:19
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:16:14
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:01:59
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:23:32
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 19:40:30
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 19:03:03
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 16:37:10
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 19:33:19

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 360

Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 14:07:52
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 17:15:34
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 17:16:36
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 14:28:31
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 14:23:08

Điểm thi

Đinh Hồng Ân Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-24 16:19:43