Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHÚC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHÚC

PHÚC
Trả lời đảm bảo chính xác và rõ ràng (Thỉnh thoảng cũng có nhầm chút ) Mong các bạn ủng hộ mình nhá IU MỌI NGƯỜI NHÌU

Điểm thi

PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 10:33:38
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 17:03:43
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 18:39:27
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:44:23

Luyện toán

36 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 3685

PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 10:26:20
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 18:43:14
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 10:05:16
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 10:03:32
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-08-02 15:51:43
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 10:03:54
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 17:50:53
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 08:40:55
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 17:31:56
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 10:08:02