Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHÚC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHÚC

PHÚC
Trả lời đảm bảo chính xác và rõ ràng (Thỉnh thoảng cũng có nhầm chút ) Mong các bạn ủng hộ mình nhá IU MỌI NGƯỜI NHÌU

Luyện toán

36 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 3696

PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-09-13 19:01:26
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 17:56:51
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:31:05
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 10:24:24
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 17:02:17
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 16:57:41
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 18:10:18
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 11:10:35
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 16:56:20
PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 18:40:06

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

PHÚC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 20:12:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 10:33:38
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 17:03:43
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 18:39:27
PHÚC làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 18:44:23