Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daothihue. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daothihue

daothihue
Chaò mừng các bạn đã đến chơi nhà của mình.Các bạn cố gắng học thật tốt nhé.Các bạn hãy cố gắng để được nhiều cúp vàng nhé.Cảm ơn các bạn đã đến chơi nhà của mình nhé.Tạm biệt các bạn.

Luyện toán

166 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 17648

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:48:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:01:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:46:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:50:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:38:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:03:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:14:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:21:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:02:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:10:35

Luyện văn - Tiếng Việt

82 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 9015

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:05:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:11:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 13:53:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 15:21:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 14:56:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:12:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 19:53:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:05:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:39:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:10:30

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 7.63 - Tổng điểm 6863

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:26:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:28:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:32:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:52:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:26:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:55:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 16:31:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:00:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:16:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:04:41

Điểm thi

daothihue làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-02 19:57:39
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 19:51:34
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 17:37:51
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:58:02
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 12:10:37
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 11:53:14
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 21:07:30
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:56:01
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-11 19:35:28
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 19:12:34
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 18:41:22