Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daothihue. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daothihue
xin chào mừng các bạn đã đến trang thông tin cá nhân của mình để chơi. các bạn có học tiến bộ không còn mình thì do các bạn tự quyết định\\n

Luyện toán

209 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20900

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:08:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 22:20:55
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:06:53
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 20:39:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 20:16:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:20:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 19:53:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:46:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:30:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:01:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:26:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 22:28:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 22:16:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:04:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:31:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 18:01:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 11:49:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:01:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:39:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:56:03
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:50:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:14:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:36:43
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:47:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:48:03
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:12:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:21:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:12:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:00:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:49:27
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:53:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:50:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:04:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:58:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:34:55
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:19:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:41:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 22:16:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 11:42:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:29:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 22:07:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:02:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:34:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:36:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:38:58
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:19:09
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 18:27:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 18:31:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 20:39:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:01:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 19:03:10
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 20:44:36
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:07:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 18:07:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 18:10:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 18:42:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 19:09:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 15:38:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 15:52:55
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 15:56:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:39:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 18:37:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:00:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:13:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:15:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:20:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:42:27
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:28:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:47:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:29:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:34:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 21:20:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:39:30
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:43:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:46:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:50:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 19:48:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:07:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:44:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:48:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:59:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:08:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:34:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:07:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:09:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:11:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:51:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:10:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 22:24:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:29:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:54:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:29:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:42:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 22:04:20
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 21:18:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:56:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:57:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:51:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 21:34:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:23:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:36:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:56:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:40:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:51:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:28:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:16:53
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:55:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:53:50
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:40:20
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 22:00:36
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:11:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:47:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:28:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:36:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:38:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:10:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:56:53
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:02:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:21:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:14:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 22:26:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:03:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:38:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:01:39
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:42:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:47:45
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:50:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:38:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:55:50
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:11:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:04:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:14:43
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:29:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 17:55:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 18:13:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 18:41:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:17:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:28:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:24:58
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:09:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 20:27:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:38:40
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:45:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:50:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:46:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:01:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:48:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:37:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:16:03
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tt)
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 21:01:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:32:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:11:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 21:20:19
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:31:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:22:40
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:01:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 22:01:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:10:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:33:12
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:24:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:12:28
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:02:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:40:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:13:55
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:55:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:40:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 15:10:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 17:57:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 17:31:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 14:49:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 20:46:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:54:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:02:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:15:39
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:58:19
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 21:47:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:52:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:38:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 18:26:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:20:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:26:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:31:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 19:47:20
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:00:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:19:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:22:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 19:49:28
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 20:32:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:47:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:30:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:57:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 12:13:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 19:22:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:12:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:49:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:31:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:01:08
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:52:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:03:36
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:55:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:33:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:59:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:12:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 08:22:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:40:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 07:33:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 08:08:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 07:52:20
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 08:30:47

Luyện văn - Tiếng Việt

127 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12700

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:18:53
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 15:36:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:01:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 11:08:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:26:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:25:55
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:37:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:23:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:10:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:08:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:05:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:05:10
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:21:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:23:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:13:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:03:16
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 22:17:19
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:46:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:06:27
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:09:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân hậu - Đoàn kết
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 21:44:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 15:43:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:06:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:28:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:49:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:01:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:54:40
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:14:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:38:08
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:18:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:48:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Trung thực - Tự trọng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:56:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:37:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:45:22
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 21:51:36
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:15:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:58:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Trung thực - Tự trọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:46:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:43:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:10:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:05:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 07:50:50
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:14:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:27:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:54:32
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:18:54
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:55:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:32:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:33:54
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:15:28
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:33:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:29:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:28:50
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:12:58
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:01:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:11:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:52:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:39:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:12:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:11:24
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:09:40
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:06:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:03:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:32:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 19:37:34
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:55:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 21:01:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 21:35:12
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 20:57:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:50:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:12:51
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 19:33:28
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:24:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:10:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:32:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 12:00:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:56:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:02:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:27:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:55:52
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 20:40:10
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 20:51:19
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:30:19
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 15:14:20
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 15:34:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 15:20:35
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:52:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 16:44:34
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:10:30
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:39:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:05:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 19:53:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:12:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 14:56:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 15:21:38
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 13:53:59
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:11:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 16:05:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:43:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 18:41:37
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:42:59
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 14:03:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:06:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 17:32:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:02:24
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 14:21:10
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 14:41:48
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:01:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:15:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:37:45
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:11:15
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 08:10:08
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:02:27
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 07:54:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:02:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 11:58:30
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 12:02:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:19:46
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 14:18:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:28:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 14:55:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 15:23:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 16:30:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 15:42:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 14:33:22
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:46:54

Luyện Tiếng Anh

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:00:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:23:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:04:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:00:23
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:16:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:14:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:09:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:26:11
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:49:25
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 19:56:01
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:55:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 15:44:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 21:28:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 20:51:39
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:00:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:04:53
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:24:57
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:22:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:32:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:36:44
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:48:42
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:59:47
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:26:32
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:46:09
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:01:27
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:12:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:52:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:37:14
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:41:45
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:52:24
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:30:18
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:00:13
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:00:21
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:24:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:29:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:36:43
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:39:16
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 18:34:02
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 18:36:36
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:47:40
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:47:12
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:03:29
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:05:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:27:07
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:31:26
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:08:05
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:09:41
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:39:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 14:53:33
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:03:06
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 08:31:31
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 20:40:56
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 21:10:00
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 21:16:17
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 21:17:04
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:38:49
daothihue đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:03:50

Điểm thi

daothihue làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-21 09:49:08
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-02 19:57:39
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 19:51:34
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 17:37:51
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:58:02
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 12:10:37
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 11:53:14
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 21:07:30
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:56:01
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-11 19:35:28
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 19:12:34
daothihue làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 18:41:22