Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Rocker Phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Rocker Phong

Rocker Phong
Còn buồn không em, sao đêm về lặng im một mình ?

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Rocker Phong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:08:50
Rocker Phong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:04:54
Rocker Phong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:03:09
Rocker Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:01:40
Rocker Phong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 19:58:48