Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phí Thị Thanh Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phí Thị Thanh Thảo

Phí Thị Thanh Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 8.90 - Tổng điểm 178

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phí Thị Thanh Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-03 18:51:36