Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Hoàng Cường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Hoàng Cường

Phạm Hoàng Cường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Mình 2k8

Luyện toán

13 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 1422

Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 17:47:17
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 23:39:25
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:15:35
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:12:10
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:12:21
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:30:28
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 18:40:31
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:40:28
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:41:00
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:18:51

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 18:36:23
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 00:12:44

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:06:44
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:07:02
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 00:16:11
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:35:43
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:36:54
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 22:40:32
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 00:19:08
Phạm Hoàng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 11:31:39

Điểm thi

Phạm Hoàng Cường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-11 22:47:51
Phạm Hoàng Cường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 22:43:25
Phạm Hoàng Cường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 11:46:49
Phạm Hoàng Cường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 11:41:36
Phạm Hoàng Cường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-11 11:37:24