Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Phát. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Phát

Nguyễn Trần Phát
ai muốn vào thì vào chứ.......tao ko biết!

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:12:20
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:41:46
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:06:05
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 23:12:54
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:55:39
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:55:24
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:58:48
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:50:17
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 22:11:40
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:38:55
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:39:47

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:44:37

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 22:19:43
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 22:20:22
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:12:22
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:17:23
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:19:03
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:46:45
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:59:09
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:02:33

Điểm thi

Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-14 22:54:31
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-14 22:44:15
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-14 22:05:06
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-13 22:00:03
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-13 21:56:42
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-13 21:49:20
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-12 20:32:24
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-11 20:55:53
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-11 20:51:24
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-11 20:49:06
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-02 14:43:32
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-09 20:44:54
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 09:48:29
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 06:47:16
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 06:35:36
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 22:23:56
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 23:04:23
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-21 22:36:50
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:54:48
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:52:12
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-06 22:12:05
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-01 22:25:34
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-01 22:21:39
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:01:33
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:35:22
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:32:25
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:28:54
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:26:03
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 21:03:02
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 22:46:51