Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Phát. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Phát

Nguyễn Trần Phát
ai muốn vào thì vào chứ.......tao ko biết!

Luyện toán

9 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 1248

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:41:46
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 23:12:54
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:55:39
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:58:48
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:06:05
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:12:20
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 22:11:40
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:39:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:55:24

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:44:37

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:46:45
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:12:22
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:02:33
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 23:09:09
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 22:20:22
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:59:09
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 22:19:43
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:19:03
Nguyễn Trần Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:17:23

Điểm thi

Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-09 20:44:54
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-08 09:48:29
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 06:47:16
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 06:35:36
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-28 22:23:56
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-21 23:04:23
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-21 22:36:50
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:54:48
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-13 21:52:12
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-06 22:12:05
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-01 22:25:34
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-01 22:21:39
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:01:33
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:35:22
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:32:25
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:28:54
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 21:26:03
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 21:03:02
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 22:46:51
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-19 21:12:21
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 22:09:15
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 22:04:42
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-13 22:02:08
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 21:33:23
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 19:37:33
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-26 20:24:49
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-26 20:20:14
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-07 21:20:51
Nguyễn Trần Phát làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-02 11:44:02