Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bá Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bá Minh

Nguyễn Bá Minh
Hello! chào bạn kb với mình nhé

Điểm thi

Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-10 16:04:51
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 07:59:23
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-10 07:54:35
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-01 08:49:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-31 07:28:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-31 07:24:57
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-30 08:11:46
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-30 08:04:39
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:01:28
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-29 15:37:46
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 15:32:39
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:44:00
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:41:08
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:37:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 21:12:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 21:08:57

Luyện toán

8 -Trung bình 6.95 - Tổng điểm 1112

Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:58:26
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 14:35:39
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 18:58:21
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 22:04:53
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 07:26:43
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 16:57:52
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 20:48:04
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 12:06:44