Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Phú An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Phú An

Phan Phú An
khoa học

Luyện toán

3 -Trung bình 6.54 - Tổng điểm 523

Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:32:21
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:51:12
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:50:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 90

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 1366

Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:32:12
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:00:36
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:57:50
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:34:33
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:03:49
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:30:47
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:22:30
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:14:06
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 08:18:53
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:06:19

Điểm thi