Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Phú An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Phú An

Phan Phú An
khoa học

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:51:12
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:29:01
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 20:50:29
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:50:45
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 19:31:36

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 09:53:07
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:45:48

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:00:56
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:03:04
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:05:45
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:06:19
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 08:18:53
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:14:06
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:22:30
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:30:47
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:03:49
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:34:33
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:57:50
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 10:00:36
Phan Phú An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:32:12

Điểm thi