Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thi Li Na. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thi Li Na

Phan Thi Li Na
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! đã xem thì hãy kết bạn với mình lun nhé

Điểm thi

Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:56:48
Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:53:47
Phan Thi Li Na làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 05:50:44

Luyện toán

4 -Trung bình 6.91 - Tổng điểm 553

Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 12:34:13
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 18:17:10
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 16:11:36
Phan Thi Li Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 13:02:11