Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Hải Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Hải Đăng

Phan Hải Đăng
Cu Đăng Vlogs

Luyện toán

9 -Trung bình 8.71 - Tổng điểm 958

Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:16:35
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:38:21
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 15:07:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:59:23
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:10:17
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:54:19
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 20:32:06
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:50:48
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:47:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:56:53
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:23:27

Điểm thi

Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-28 21:29:36
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-28 21:19:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:08:52
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 20:00:40
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 19:47:46
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:01:42
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:00:31
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 21:17:59
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 20:51:47
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-20 08:49:43
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-28 20:10:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-06 20:31:22
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:11:45
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:05:19
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:21:28
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:16:36
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-27 19:06:54
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 20:05:01
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-29 22:25:41
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-29 22:18:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:32:32