Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Hải Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Hải Đăng

Phan Hải Đăng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:50:48
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:47:46
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 20:32:06
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:54:19
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:38:21
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:50:01
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 15:07:38
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:02:04
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 08:44:30
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:59:23
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:10:17
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:16:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:23:27
Phan Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:56:53

Điểm thi

Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-07 20:29:11
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-28 21:29:36
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-28 21:19:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:08:52
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 20:00:40
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-23 19:47:46
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:01:42
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:00:31
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-07 21:17:59
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 20:51:47
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-20 08:49:43
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-28 20:10:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-06 20:31:22
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:11:45
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-06 20:05:19
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:21:28
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:16:36
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-27 19:06:54
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 20:05:01
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-29 22:25:41
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-29 22:18:02
Phan Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:32:32