Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phan thi quynh tuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phan thi quynh tuong

phan thi quynh tuong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: phan thi quynh tuong
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 10:22:33
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 10:51:59
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:09:18
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:32:59
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:36:43
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 08:03:42
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 17:21:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:47:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:12:00
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 08:17:16
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 12:21:31
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:08:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:46:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:05:43
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:58:35
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:49:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:14:06
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 07:54:47
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:28:20
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 16:19:54
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:51:50
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 10:12:59
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:19:29
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 09:17:17
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 09:27:59
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 19:36:32
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:35:47
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:36:14
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:22:28
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:23:50
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:29:46
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:59:31
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 21:06:55
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:15:12
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:22:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:38:21
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:52:21
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:22:19
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 10:07:50
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:03:18
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:14:08
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 19:29:10
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 11:26:41
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 08:03:49
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 19:59:41
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 21:21:11
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 19:58:59
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 20:38:39
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:41:31
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:09:11
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 10:27:41
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 14:57:36
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:56:26
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:26:37
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 20:09:12
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:37:44
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 15:25:17
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 17:34:44
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 19:13:51
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 10:14:01
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:38:55
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 16:47:10
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:52:11
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:37:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:09:45
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:36:21
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 16:36:45
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 19:52:41
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:34:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:07:02
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:25:10
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 11:07:12
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 20:54:56

Luyện văn - Tiếng Việt

113 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11300

phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:46:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:04:46
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:24:55
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:28:47
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:39:53
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:00:34
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:09:13
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:21:03
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:17:58
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:03:11
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:00:05
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:03:19
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:28:26
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 08:43:05
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:16:58
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 15:34:56
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 08:38:18
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:24:51
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:44:11
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:56:05
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 14:32:42
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:26:22
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 16:18:19
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:19:04
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 08:31:03
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:07:36
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:08:21
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:10:34
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:50:35
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:47:28
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:34:46
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:12:56
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:23:08
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 15:42:38
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:17:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:41:02
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:04:29
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:05:53
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 19:04:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:17:28
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 08:38:27
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:05:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:51:14
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:02:48
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 09:36:18
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:14:01
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:57:41
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:29:04
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 11:18:48
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:55:23
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:16:53
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:14:52
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:15:25
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:19:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 19:37:00
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:45:51
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 14:22:02
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 07:56:17
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:31:42
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:36:52
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 20:11:22
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 20:06:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 19:36:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:34:51
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:25:16
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 20:36:16
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 21:30:00
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:50:42
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 19:16:08
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:08:43
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:10:50
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 22:00:05
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 19:38:15
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:39:24
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 19:42:21
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 08:29:03
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:45:36
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:21:40
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 11:12:44
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 16:18:58
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:25:28
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 08:23:46
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 11:28:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 15:39:55
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:14:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 19:22:26
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 19:37:36
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 20:09:45
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:57:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 20:51:01
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 08:24:08
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 14:29:03
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 20:14:57
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 08:41:12
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 17:23:45
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 19:54:10
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:24:20
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 21:17:53
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:15:04
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 19:55:55
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 08:36:22
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 10:05:46
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 19:58:44
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 21:10:39
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 08:33:08
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 14:50:12
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 14:59:31
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 15:08:38
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:22:09
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 09:04:30
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 09:35:49
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:05:28
phan thi quynh tuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 16:05:08

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

phan thi quynh tuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-09 19:40:46
phan thi quynh tuong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-04 11:19:40
phan thi quynh tuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-25 09:53:15
phan thi quynh tuong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 08:27:21