Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thiển thiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thiển thiển

thiển thiển
ai fan của Nam Thần Kinh thì ib vs mk nha

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 19:58:53

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 08:25:37
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:06:23
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:08:39
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 20:58:17

Điểm thi