Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thiển thiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thiển thiển

thiển thiển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.85 - Tổng điểm 74

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.35 - Tổng điểm 436

thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 19:58:53

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 7.51 - Tổng điểm 601

thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 20:58:17
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:08:39
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:06:23
thiển thiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 08:25:37

Điểm thi