Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thảo Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thảo Vy

Phạm Thảo Vy
Mk là Thảo Vy ! Cung Ma Kết ! Mk rất thick V_BTS !!! Mk đặt ảnh đại diện là anh í luôn đó ! Mà các bn thấy MV IDOL thế nào??? ARMY_BTS ! LOVE YOURSELF: ANSWER

Điểm thi

Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 09:42:10
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-22 08:58:21
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-22 08:55:10
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 22:03:30
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-03 21:34:33
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:25:03
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:22:45
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 17:01:51
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-25 12:17:59
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 12:27:38
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-23 12:24:44
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 17:25:13
Phạm Thảo Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-17 11:34:25

Luyện toán

17 -Trung bình 8.62 - Tổng điểm 2155

Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 21:12:26
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-04 14:24:50
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 20:57:15
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 21:07:52
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 08:12:37
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 21:58:32
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 10:52:53
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 20:19:35
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 14:41:52
Phạm Thảo Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 21:12:47