Phạm Thảo Vy

Giới thiệu về bản thân

Mk là Thảo Vy ! Cung Ma Kết ! Mk rất thick V_BTS !!! Mk đặt ảnh đại diện là anh í luôn đó ! Mà các bn thấy MV IDOL thế nào??? ARMY_BTS ! LOVE YOURSELF: ANSWER