Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☆♡My dream world♡☆. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☆♡My dream world♡☆

☆♡My dream world♡☆
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình.Vào trang cá nhân của mình r thì đừng quên kb với mình nhé.THANK YOU!!!!

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:14:41
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:44:36
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:18:00
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:01:44
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 08:20:03
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:13:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:01:38
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 19:08:27
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:11:40
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:42:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 08:22:13
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:14:16
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 07:49:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:21:41
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:11:33
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 06:19:19
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:56:00
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:59:05
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 06:18:04
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 18:14:06
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:06:11
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 06:17:16
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:14:22
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:10:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 22:16:18
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:56:00
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 06:22:06
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:41:58
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 18:11:37
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:07:51
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:17:12
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:06:32
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:27:11
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:29:21

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:33:46
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:14:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:43:32
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:11:01
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:24:12

Luyện Tiếng Anh

55 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5500

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:47:28
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:14:09
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:07:49
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:18:12
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:19:31
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:04:57
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:44:11
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 17:59:20
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:18:35
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:57:46
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:14:18
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:55:53
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:36:22
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:35:36
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:46:49
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 12:45:04
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:07:56
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:30:41
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:37:44
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:41:11
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 16:33:45
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:14:57
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:09:04
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:41:04
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:16:21
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:33:20
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:44:38
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:00:59
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:10:58
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:19:30
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:03:40
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:42:36
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:21:57
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:00:31
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:04:07
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:25:53
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:54:35
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:36:03
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:33:14
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:23:23
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:57:42
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:04:00
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:35:14
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:53:13
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:47:23
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:50:44
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:37:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:31:54
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:55:56
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:42:28
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:34:18
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:22:41
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:20:38
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:45:07
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:14:39

Điểm thi

☆♡My dream world♡☆ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:47:12
☆♡My dream world♡☆ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-16 17:03:28
☆♡My dream world♡☆ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-16 16:57:15
☆♡My dream world♡☆ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-16 16:53:15
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-15 21:52:02