Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thiên Thần Bé Nhỏ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thiên Thần Bé Nhỏ

Thiên Thần Bé Nhỏ
!Nếu có ai giỏi lập trình thì kb với tui nha,hoặc gửi link cho tui kb!Làm ơn!Avatar mình đẹp nhỉ?:D Avatar mới nek

Điểm thi

Luyện toán

3 -Trung bình 9.04 - Tổng điểm 452

Thiên Thần Bé Nhỏ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 22:05:34
Thiên Thần Bé Nhỏ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 23:09:17
Thiên Thần Bé Nhỏ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 23:13:43