Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng Senpai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng Senpai

Dũng Senpai
May mắn có thể đến kể cả với những kẻ bất tài.Nhưng tuyệt đối nó sẽ không đến với những kẻ không dám thử bất cứ điều gì....Phạm Đặng Tấn Dũng.

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 23:13:43
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 22:05:34
Dũng Senpai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 23:09:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi