Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bảo Chi Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bảo Chi Lâm

Bảo Chi Lâm
Có giỏi thì nhảy vô đây ăn t đi=))M tưởng m lak cái loz j?=))|||||Nik Lazi của tớ:https://lazi.vn/user/chi.pham-bao1 ||||||

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.22 - Tổng điểm 261

Bảo Chi Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 12:12:04

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.87 - Tổng điểm 116

Điểm thi

Bảo Chi Lâm làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-31 21:33:15