Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham_duc_lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham_duc_lam

pham_duc_lam
Chào các bạn ghé thăm nhà của mình!ai bấm vô đây nhớ kb với mình nha ^_^ mình là U23 Việt Nam đây!

Luyện toán

84 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 9562

pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:09:43
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:48:03
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:42:40
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 13:14:30
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:45:31
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:43:14
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:40:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:38:06
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:15:28
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:09:48

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.97 - Tổng điểm 1185

pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:43:35
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 14:30:59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-07 16:31:12
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:41:53
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:38:02
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:34:52
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-05 08:41:19
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-30 19:54:33
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-30 19:51:13
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 08:25:34
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:31:33
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 08:42:27
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 11:01:36
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-27 10:56:40
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-04 10:13:18