Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham_duc_lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham_duc_lam

pham_duc_lam
Chào các bạn ghé thăm nhà của mình!ai bấm vô đây nhớ kb với mình nha ^_^ mình là U23 Việt Nam đây!

Luyện toán

84 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8400

pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 10:34:23
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:29:53
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:37:08
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:41:51
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 09:17:34
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:47:41
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-29 20:38:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 10:15:36
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 10:50:55
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 08:05:12
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 09:38:04
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 10:20:53
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 18:25:27
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 19:44:50
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 09:54:28
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 20:45:13
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 10:02:35
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 09:20:10
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 09:36:34
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 09:35:37
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 09:01:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-07-02 15:40:34
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 09:40:00
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 09:33:37
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 09:35:41
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 09:41:09
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 08:45:33
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 09:28:06
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 09:04:52
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 08:52:36
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 08:50:25
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 16:03:04
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 08:54:36
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 08:44:38
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:35:10
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 13:29:25
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số tự nhiên - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 20:25:14
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 08:46:47
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:06:04
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:42:40
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 15:48:03
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 15:21:34
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-08-26 08:32:40
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 15:55:22
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:40:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:01:08
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:09:48
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:38:06
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 09:58:29
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:06:25
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 09:45:14
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:15:28
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 09:49:56
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 10:10:26
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 15:17:40
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 07:41:20
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 08:19:17
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 09:32:38
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:43:14
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 09:55:07
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 10:03:17
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 13:45:31
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:03:49
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 08:51:47
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 10:23:07
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 10:36:18
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 10:45:00
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 08:56:54
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 20:58:12
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 21:07:03
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:08:51
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:14:00
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 10:37:21
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:06:04
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 09:09:23
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 09:12:22
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 19:51:15
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-27 08:49:45
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 10:00:06
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:09:43
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 08:15:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 13:14:30
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 15:47:06
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 15:12:27

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 14:30:59
pham_duc_lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:43:35

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-07 16:31:12
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:41:53
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:38:02
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 19:34:52
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-05 08:41:19
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-30 19:54:33
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-30 19:51:13
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-20 08:25:34
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:31:33
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 08:42:27
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 11:01:36
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-27 10:56:40
pham_duc_lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-04 10:13:18