Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Trung Kiên-M10 8A. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Trung Kiên-M10 8A

Hoàng Trung Kiên-M10 8A
Kiên 1m60 \\\\\\\'s coming back,

Luyện toán

4 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 649

Hoàng Trung Kiên-M10 8A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 07:40:28
Hoàng Trung Kiên-M10 8A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 17:04:38
Hoàng Trung Kiên-M10 8A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 17:00:14
Hoàng Trung Kiên-M10 8A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 19:18:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-31 09:22:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-04 19:55:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-04 19:51:30
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-04 17:07:05