Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với team pirate. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

team pirate

team pirate
chào các bn thân mến nha cùng nhau học nào

Luyện toán

0 -Trung bình 1.00 - Tổng điểm 10

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.45 - Tổng điểm 189

team pirate đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 07:23:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi