Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pektri5. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pektri5

pektri5
Một thanh niên sau khi ra khỏi nhà quốc hội và hét to "Nguyễn Ngô Minh Trí là một thiên tài", hôm sau anh ta bị xử tử vì tội tiết lộ bí mật quốc gia :) Chuẩn cmnr

Luyện toán

0 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 85

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi