Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngô Minh Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngô Minh Trí

Nguyễn Ngô Minh Trí
Ai vào xem nho tick tui nha thanks

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 08:51:08
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 19:07:03
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 12:12:49
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 08:50:33
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-09-11 09:51:24
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:05:51
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 21:22:52
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 11:13:20
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 21:33:49
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-01-03 09:08:47
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 18:02:09
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 07:56:51
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 07:59:36
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 18:55:03
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 19:05:52
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 16:55:31
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:14:02
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 19:27:50
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 09:26:26
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 21:42:11
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 21:22:26
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 10:39:41
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 10:27:41
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 19:35:57
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 10:34:16
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 17:36:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 17:07:43
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:28:53
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-19 21:21:54
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-19 21:18:41
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:59:23
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:42:00
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:39:23
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:36:14
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:34:18
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:32:32