Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngô Minh Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngô Minh Trí

Nguyễn Ngô Minh Trí
Ai vào xem nho tick tui nha thanks

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2699

Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 18:02:09
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 16:55:31
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 21:42:11
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 09:26:26
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 19:05:52
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:14:02
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 17:36:48
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 19:27:50
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 10:34:16
Nguyễn Ngô Minh Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 21:22:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 17:07:43
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-09 20:28:53
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-19 21:21:54
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-19 21:18:41
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:59:23
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:42:00
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:39:23
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:36:14
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:34:18
Nguyễn Ngô Minh Trí làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 20:32:32