Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vương Thị Thanh Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vương Thị Thanh Thảo

Vương Thị Thanh Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Kp với mình nha

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 14:33:44
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 15:58:57
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-04-02 15:41:42
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-12-12 08:08:27
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-12-26 15:49:24
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 17:39:43
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 21:38:50
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 21:32:57
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-08-02 14:54:10
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 13:00:24
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-29 17:04:09
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 21:07:27
Vương Thị Thanh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 21:38:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi