Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngọc linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngọc linh

ngọc linh
chị rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì Big Mom sml ngay lập tức, và thằng đệ tử của Big Mom cũng phải chuyển qua phe chị kiếm ăn. Hãy gọi chị là CHỊ ĐẠI,bởi vì chị tỏa sáng như một vì sao trên trời. Ai vào trang ko kb và xóa kb thì ZEUS(thằng đệ tử Big Mom) cho ăn sét hoặc đưa chị 1 tỷ nha cưng

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:20:48

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 08:33:41

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:32:58
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:18:36
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:28:04
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:39:26
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:43:34
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:05:37
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:14:22
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:36:38
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:57:14
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:14:46
ngọc linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:22:10

Điểm thi