Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Arisugawa Otome. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Arisugawa Otome

Arisugawa Otome
Otome-tan love you!❤️

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 13:36:42
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:41:27
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:42:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:16:43

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 13:30:28
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 13:39:04
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 13:46:45
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:26:28
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:42:10
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:48:55
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:51:38
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 14:11:34
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 14:23:30
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 14:23:26
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:24:59

Điểm thi