Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Arisugawa Otome. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Arisugawa Otome

Arisugawa Otome
Otome-tan love you!❤️

Luyện toán

3 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 372

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 13:36:42
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:42:21
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:41:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:16:43

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 1105

Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 13:30:28
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 13:39:04
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 13:46:45
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:48:55
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 14:51:38
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 14:11:34
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 14:23:30
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 14:23:26
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:24:59
Arisugawa Otome đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:26:28

Điểm thi