Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đình Quân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đình Quân

Hoàng Đình Quân

Luyện toán

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:20:36
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:53:10
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 06:34:36
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:33:09
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:20:24
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 10:41:54
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:32:52
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:48:07
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 13:10:42
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:09:37
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 18:00:42
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:35:03
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:56:01
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 17:11:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 14:33:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 11:24:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:35:26
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 11:12:02
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:18:05
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 11:45:21
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 11:49:01
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 12:37:54
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:52:30
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:53:27
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:59:04
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 08:19:18
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 13:41:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 13:52:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 10:49:25
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 08:05:26
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 16:51:49
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 09:58:36
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 14:23:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 11:28:25
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 07:51:36
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-25 16:45:50
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 20:22:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 21:54:28
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 12:37:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:15:12

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 11:34:47
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 12:55:53
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 18:20:49
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:14:37
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 16:45:00
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:22:13
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 11:36:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 11:39:22
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:55:15
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 11:58:29
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 17:10:15
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 18:27:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 15:54:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 16:52:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:18:00
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 09:52:37
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:27:29

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:29:26
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:46:21
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:39:29
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:47:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:09:27
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:08:48
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:14:56
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:19:32
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:20:11
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 10:21:39
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:02:55
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 12:15:58
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:32:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:15:23
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:58:57
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:45:51
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:09:09
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:50:54
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:58:09
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:05:20
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 18:01:55
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 18:06:29
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:02:36
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:15:08
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:23:07
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 12:38:45
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 13:12:20
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 13:17:20
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 13:20:35
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 13:26:21
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:41:49
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 10:24:41
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 15:55:25
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 18:11:42
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 16:02:34
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:32:18
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:44:40
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 22:59:09
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 06:53:28
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:24:49
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:27:39
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 22:46:49
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:35:46
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 12:51:33
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 07:14:28
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 23:29:20
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 10:14:25
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 17:25:40
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:21:19
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:48:48
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:45:53
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:03:18
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 13:00:28
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 12:51:52
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 13:11:20
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:11:43
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:15:37
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:33:21
Hoàng Đình Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:28:07

Điểm thi

Hoàng Đình Quân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-30 09:37:01
Hoàng Đình Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 12:10:41
Hoàng Đình Quân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-15 12:28:02
Hoàng Đình Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-30 20:40:53
Hoàng Đình Quân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 12:37:36