Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ori. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ori
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 7.37 - Tổng điểm 221

ori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:28:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi