Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nu hoang tu do. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nu hoang tu do

nu hoang tu do
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

171 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17100

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 19:28:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 20:27:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 11:49:52
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:25:44
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 20:56:55
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 20:37:54
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 20:02:42
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 17:20:21
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 21:40:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 17:42:55
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 12:43:51
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 14:51:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 11:22:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 18:29:19
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 11:02:52
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:53:02
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 15:22:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:46:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 12:49:23
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 12:34:10
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 12:19:09
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:50:41
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 12:22:17
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:37:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 20:05:28
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 23:06:26
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 16:48:29
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:36:58
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:16:31
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:11:29
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:53:47
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:31:50
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 21:01:32
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 19:52:26
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:53:59
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:00:38
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 22:21:47
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 22:04:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 18:19:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 21:08:39
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 22:05:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 14:27:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:28:16
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 18:45:43
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 12:08:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 16:54:06
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 12:18:27
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 18:54:11
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số lớn nhất, số bé nhất
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:53:33
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 15:54:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 20:20:46
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:12:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 22:15:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 10:51:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:04:56
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 14:46:39
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:25:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:31:23
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 21:51:40
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 20:15:02
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 21:44:30
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 11:44:54
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 10:01:26
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:44:19
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 00:01:36
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 21:32:19
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 21:56:54
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:48:10
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:53:24
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 20:10:02
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 19:15:53
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 21:07:55
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:20:05
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:05:00
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:12:59
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 22:01:39
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 12:58:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 19:17:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 18:16:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 23:10:25
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 22:16:07
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 22:18:45
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:50:29
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 18:33:36
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 18:59:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 19:44:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:16:42
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:23:07
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:45:07
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 18:31:36
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 11:14:45
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 12:42:17
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 20:20:09
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 19:20:03
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 19:32:26
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 20:36:35
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 13:24:06
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 13:01:07
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 21:54:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 11:21:38
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 19:12:51
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 18:16:11
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 11:01:51
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 18:37:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 21:29:20
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 20:54:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 18:58:11
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 22:39:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 14:50:03
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 20:48:05
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:33:48
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 20:12:10
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 21:46:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:37:58
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 23:01:20
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 18:43:36
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 22:07:52
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:29:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:40:37
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 20:46:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-05-19 22:58:38
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 21:31:16
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 19:48:21
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 12:56:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 23:12:45
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 12:28:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:00:16
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 16:27:57
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-11-04 15:41:51
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 13:41:07
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 13:53:53
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 17:51:53
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 18:25:36
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 19:07:37
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 18:21:22
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 21:14:49
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 21:40:03
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 19:09:02
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 21:27:15
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 12:36:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 18:25:48
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 21:27:49
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 18:13:18
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 19:14:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 21:10:59
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:55:39
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lịch tuần, lịch tháng (mới)
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 19:59:25
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 18:47:09
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 12:44:55
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 13:52:08
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 22:41:42
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:41:12
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 19:57:15
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 23:14:40
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 21:47:16
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 09:39:27
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 23:18:23
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 18:50:51
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 09:16:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 16:29:31
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:50:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:55:20
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:57:40
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:46:44
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:45:58
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:56:49
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 12:19:49
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:11:09
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:52:35
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:08:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:53:02

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:48:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:50:17
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:52:00
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 22:47:27
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 22:03:54
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:25:48
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:38:34
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 20:02:26
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:28:39
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:31:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:40:46
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:42:45

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:27:45
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:27:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:24:20
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 15:04:14

Điểm thi

nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 20:58:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:47:22
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:16:04
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 11:50:21
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-27 23:00:11
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-27 22:56:00
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:53:56
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:51:36
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:48:22
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:04:08
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-18 13:27:56
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-13 12:27:20
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-12 22:18:13
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-11 21:27:05
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-10 22:13:47
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 21:36:32
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:25:29
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:23:25
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:18:14
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 20:50:49
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:45:02
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:39:42
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:37:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:35:06
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:33:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:30:46
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:28:14
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:26:03
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:27:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-09 09:43:07