Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nu hoang tu do. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nu hoang tu do

nu hoang tu do
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

165 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 16714

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:53:02
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:08:04
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:52:35
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:11:09
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 12:19:49
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 22:41:42
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:55:39
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 22:05:13
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 16:48:29
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 11:02:52

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 1325

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:40:46
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:42:45
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:31:34
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 22:28:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 20:02:26
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:38:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:25:48
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:52:00
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:48:34
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 11:50:17

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 5.78 - Tổng điểm 462

nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 15:04:14
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:24:20
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:27:01
nu hoang tu do đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:27:45

Điểm thi

nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 20:58:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:47:22
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:16:04
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 11:50:21
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-27 23:00:11
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-27 22:56:00
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:53:56
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:51:36
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:48:22
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:04:08
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-18 13:27:56
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-13 12:27:20
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-12 22:18:13
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-11 21:27:05
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-10 22:13:47
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 21:36:32
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:25:29
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:23:25
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-17 11:18:14
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 20:50:49
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:45:02
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:39:42
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:37:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:35:06
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:33:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:30:46
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:28:14
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 22:26:03
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:27:37
nu hoang tu do làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-09 09:43:07