Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dong Van Hieu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dong Van Hieu

Dong Van Hieu
HELLO,MY NAME IS HIEU,Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

34 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 3808

Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-03 20:14:40
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 19:58:30
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 20:00:01
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 20:48:03
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-19 13:52:41
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 19:12:47
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 19:58:11
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-25 21:10:44
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 19:31:49
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 20:37:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi