Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dong Van Hieu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dong Van Hieu

Dong Van Hieu
HELLO,MY NAME IS HIEU,Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

34 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 3808

Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-11-17 15:01:47
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 17:39:38
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 17:38:11
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-11 11:13:08
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 17:43:03
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 14:15:01
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 10:19:56
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 13:34:50
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 13:37:02
Dong Van Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-27 12:20:55